Ekumeniska Kommunitetens retreatprogram

Om inget annat anges hålls retreaterna på Nya Slottet Bjärka-Säby med start vid kvällsmålet kl 18.45. Det är dock bra om man checkar in mellan 17.00 & 18.00, för att hinna komma på plats på sitt rum innan det är dags för att gå in i retreaten. Avslutning sker i samband med sista dagens frukost som serveras omkring kl 09.30. Om en retreat är fullbokad finns det möjlighet att bli antecknad på en kölista, för att kunna få en plats vid eventuella avbokningar .

Vid avbokning tidigare än 7 dagar före retreatstart tar vi ut en avbokningsavgift på 100 kr. Här gäller dock lagen om distansavtal, som ger 14 dagars ångerrätt. Vid avbokning senare än 7 dagar före retreatstart utgår en avbokningsavgift som motsvarar ungefär 15% av deltagaravgiften.

 

25-28 april 2019

Bottenkänning – att försonas med livet som det blev 
Retreaten leds av pastor Fredrik Lignell.
2 850 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

6-10 maj 2019

3-dagarsretreat med personlig vägledning
Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
Ledare: Inga-Märtha Isacson, Britt Sandberg, Madeleine Dahl
4 500 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se
FULLBOKAD

10-12 maj 2019 OBS! På Stiftsgården Vårdnäs

Retreat i påsktiden
Retreaten leds av biskop emeritus Martin Lönnebo & pastor Peter Halldorf.
Anmälan: jubileum@tidskriftenpilgrim.se

13-24 maj 2019

Del 3 av uppdelad 30-dagarsretreat med personlig vägledning
med möjlighet att göra 8-dagarsretreat

Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
Ledare: Susanne Carlsson, Valfrid Botnen, Ulla Käll & Stig Gunnar Petrone.
8-dagars: 8 500 kr
10-dagars: 10 200 kr per del

Anmälan och förfrågningar sänds till Susanne Carlsson, e-post
susannecarlssons@hotmail.co.uk eller till
Pilgrim, Nya Slottet Bjärka-Säby 589 64 Sturefors.

12-15 september 2019

Hör du vinden blåsa? Arvet efter Wilfrid Stinissen
Retreaten leds av pastor Peter Halldorf.
2 850 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se
FULLBOKAD

1-7 oktober

Retreat på Monastero di Bose i Italien
Kaplan: Jonas Eveborn, preses för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.
Anmälan & info: anmalan@ekibs.se

13-16 oktober 2019 OBS! På Lia gård

Drick djupt av Anden
Retreaten leds av pastor Peter Halldorf.
Anmälan: jubileum@tidskriftenpilgrim.se

15-18 oktober 2019

Retreat och samtalsdagar för småbarnsmödrar
Dagarna leds av Lena Bergström & Liselotte J Andersson
2 850 -1 900 kr (olika logialternativ)
Anmälan: anmalan@ekibs.se

17-20 oktober 2019 OBS! På S:t Davidsgården Rättvik

Gud kan bara älska. En retreat om Per Mases författarskap och gärning.
Retreaten leds av pastor Peter Halldorf.
Anmälan: jubileum@tidskriftenpilgrim.se

31 oktober – 3 november 2019

Allhelgonaretreat – Att försonas med döden som en del av livet
Retreaten leds av Jonas Eveborn, preses för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.
2 850 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

8-10 november 2019 OBS! På Sigtunastiftelsens refugium

Till dess dagen gryr. En retreat om Gunnel Vallquists författarskap och gärning
Retreaten leds av pastor Peter Halldorf.
Anmälan: jubileum@tidskriftenpilgrim.se

24-29 november 2019

4-dagarsretreat med personlig vägledning
Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
Ledare: Liselotte J Andersson, Daniel Dalemo, Emma Thorén
5 600 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

29 november – 1 december 2019

Att söka ett odelat hjärta – Ekumeniska Kommunitetens spiritualitet och vägvisare
Retreaten leds av Jonas Eveborn, preses för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.
Avslutas med lunch som serveras kl 13 på söndagen.
2 000 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

5-8 december 2019

Musiken och det heliga – … och ljuset lyser i mörkret
Retreaten leds av kulturjournalist Eric Schüldt.
Pianist: Jacob Wessbo
3 250 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

12-15 december 2019

Retreat för män
Retreaten leds av författare Peter Örn och pastor Peter Halldorf.
2 850 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

2-6 mars 2020

3-dagarsretreat med personlig vägledning
Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
Anmälan: anmalan@ekibs.se

9-20 mars 2020

Del 1 av uppdelad 30-dagarsretreat med personlig vägledning
med möjlighet att göra 8-dagarsretreat

Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
8-dagars 8 900 kr
30-dagars per del 10 600 kr

Anmälan och förfrågningar sänds till Susanne Carlsson, e-post
susannecarlssons@hotmail.co.uk eller till
Pilgrim, Nya Slottet Bjärka-Säby 589 64 Sturefors.

11-15 maj 2020

3-dagarsretreat med personlig vägledning
Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
Anmälan: anmalan@ekibs.se

5-16 oktober 2020

Del 2 av uppdelad 30-dagarsretreat med personlig vägledning
med möjlighet att göra 8-dagarsretreat.

Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
8-dagars 8 900 kr
30-dagars per del 10 600 kr

Anmälan och förfrågningar sänds till Susanne Carlsson, e-post
susannecarlssons@hotmail.co.uk eller till
Pilgrim, Nya Slottet Bjärka-Säby 589 64 Sturefors.

22-27 november 2020

4-dagarsretreat med personlig vägledning
Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
Anmälan: anmalan@ekibs.se

8-19 mars 2021

Del 3 av uppdelad 30-dagarsretreat med personlig vägledning
med möjlighet att göra 8-dagarsretreat.

Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
8-dagars 8 900 kr
30-dagars per del 10 600 kr

Anmälan och förfrågningar sänds till Susanne Carlsson, e-post
susannecarlssons@hotmail.co.uk eller till
Pilgrim, Nya Slottet Bjärka-Säby 589 64 Sturefors.

 

Vi håller våra temaretreater i samarbete med Studieförbundet Bilda