Ekumeniska Kommunitetens retreatprogram

Om inget annat anges hålls retreaterna på Nya Slottet Bjärka-Säby med start vid kvällsmålet kl 18.45. Det är dock bra om man checkar in mellan 17.00 & 18.00, för att hinna komma på plats på sitt rum innan det är dags för att gå in i retreaten. Avslutning sker i samband med sista dagens frukost som serveras omkring kl 09.30. Om en retreat är fullbokad finns det möjlighet att bli antecknad på en kölista, för att kunna få en plats vid eventuella avbokningar .

Vid avbokning tidigare än 7 dagar före retreatstart tar vi ut en avbokningsavgift på 100 kr. Här gäller dock lagen om distansavtal, som ger 14 dagars ångerrätt. Vid avbokning senare än 7 dagar före retreatstart utgår en avbokningsavgift som motsvarar ungefär 15% av deltagaravgiften.

 

12-15 september 2019

Hör du vinden blåsa? Arvet efter Wilfrid Stinissen
Retreaten leds av pastor Peter Halldorf.
2 850 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se
FULLBOKAD

1-7 oktober

Retreat på Monastero di Bose i Italien
Kaplan: Jonas Eveborn, preses för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.
Anmälan & info: anmalan@ekibs.se

13-16 oktober 2019 OBS! På Lia gård

Drick djupt av Anden
Retreaten leds av pastor Peter Halldorf.
Anmälan: jubileum@tidskriftenpilgrim.se
FULLBOKAD

15-18 oktober 2019

Retreat och samtalsdagar för småbarnsmödrar
Dagarna leds av Lena Bergström & Liselotte J Andersson
2 850 -1 900 kr (olika logialternativ)
Anmälan: anmalan@ekibs.se

17-20 oktober 2019 OBS! På S:t Davidsgården Rättvik

Gud kan bara älska. En retreat om Per Mases författarskap och gärning.
Retreaten leds av pastor Peter Halldorf.
Anmälan: jubileum@tidskriftenpilgrim.se

31 oktober – 3 november 2019

Allhelgonaretreat – Att försonas med döden som en del av livet
Retreaten leds av Jonas Eveborn, preses för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.
2 850 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

8-10 november 2019 OBS! På Sigtunastiftelsens refugium

Till dess dagen gryr. En retreat om Gunnel Vallquists författarskap och gärning
Retreaten leds av pastor Peter Halldorf.
Anmälan: jubileum@tidskriftenpilgrim.se
FULLBOKAD

24-29 november 2019

4-dagarsretreat med personlig vägledning
Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
Ledare: Liselotte J Andersson, Britt Sandberg och Emma Thorén.
5 600 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

29 november – 1 december 2019

Att söka ett odelat hjärta – Ekumeniska Kommunitetens spiritualitet och vägvisare
Retreaten leds av Jonas Eveborn, preses för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.
Avslutas med lunch som serveras kl 13 på söndagen.
2 000 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

5-8 december 2019

Musiken och det heliga – … och ljuset lyser i mörkret
Retreaten leds av kulturjournalist Eric Schüldt.
Pianist: Jacob Wessbo
3 250 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se
FULLBOKAD

12-15 december 2019

Retreat för män
Retreaten leds av författare Peter Örn och pastor Peter Halldorf.
2 850 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

17-19 januari 2020

När allt tiger stilla finner tankarna ro
Retreaten leds av Stig Petrone.
Avslutas med lunch som serveras kl 13 på söndagen.
2 100 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

23-26 januari 2020

Din trofasta kärlek aldrig oss lämnar
Retreaten leds av Carl Sjögren.
3 000 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

18-21 februari 2020

Rytm, riktning och resesällskap – andliga råd för vanliga dagar
Retreaten leds av Britta Hermansson.
2 600 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

26 februari – 1 mars 2020

Retreat vid fastans början
Retreaten leds av Esbjörn Hagberg.
4 050 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

2-6 mars 2020

3-dagarsretreat med personlig vägledning
Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
Ledare: Lasse Furingsten, Inga-Märtha Isacson och Stig Petrone.
4 700 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

9-20 mars 2020

Del 1 av uppdelad 30-dagarsretreat med personlig vägledning
med möjlighet att göra 8-dagarsretreat

Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
8-dagars 8 900 kr
30-dagars per del 10 600 kr

Anmälan och förfrågningar sänds till Susanne Carlsson, e-post
susannecarlssons@hotmail.co.uk eller till
Pilgrim, Nya Slottet Bjärka-Säby 589 64 Sturefors.

23-26 april 2020

Jag sätter mitt hopp till dig
Retreaten leds av Åsa Molin.
3 000 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

7-10 maj 2020

The wisdom of the desert
Retreaten leds av biskop Thomas från Egypten.
Vägledningarna hålls på engelska utan tolkning.
Anmälan: anmalan@ekibs.se

11-15 maj 2020

3-dagarsretreat med personlig vägledning
Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
Ledare: Britt Sandberg, Liselotte J Andersson och Lasse Furingsten.
4 700 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

5-16 oktober 2020

Del 2 av uppdelad 30-dagarsretreat med personlig vägledning
med möjlighet att göra 8-dagarsretreat.

Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
8-dagars 8 900 kr
30-dagars per del 10 600 kr

Anmälan och förfrågningar sänds till Susanne Carlsson, e-post
susannecarlssons@hotmail.co.uk eller till
Pilgrim, Nya Slottet Bjärka-Säby 589 64 Sturefors.

22-27 november 2020

4-dagarsretreat med personlig vägledning
Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
Ledare:  Stig Petrone. Inga-Märtha Isacson och Daniel Dalemo.
5 800 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

8-19 mars 2021

Del 3 av uppdelad 30-dagarsretreat med personlig vägledning
med möjlighet att göra 8-dagarsretreat.

Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
8-dagars 8 900 kr
30-dagars per del 10 600 kr

Anmälan och förfrågningar sänds till Susanne Carlsson, e-post
susannecarlssons@hotmail.co.uk eller till
Pilgrim, Nya Slottet Bjärka-Säby 589 64 Sturefors.

 

Vi håller våra temaretreater i samarbete med Studieförbundet Bilda